Hopp til hovedinnhold

LTK forenkler arbeidet med oppdatering og vedlikehold av tjenestebeskrivelser

Lokal tjenestekatalog (LTK) er utviklet spesielt for publisering av tjenestebeskrivelser fra Nasjonal tjenestekatalog og publisering og vedlikehold av kommunens lokale tilpasninger.

Lokale tilpasninger

Lokal tjenestekatalog benyttes for å publisere og supplere tjenestebeskrivelsene fra Nasjonal tjenestekatalog med blant annet lokale retningslinjer, avdelinger og kontaktpersoner. I tillegg kan kommunen produsere og vedlikeholde lokale tjenestebeskrivelser og serviceerklæringer.

Alltid oppdaterte tjenestebeskrivelser

Lokal tjenestekatalog ivaretar alle oppdateringer KF gjør i Nasjonal tjenestekatalog slik at disse automatisk blir oppdatert på kommunens nettsider. Dette sikrer at kommunens arbeid med tjenestebeskrivelsene blir utført på en sikker og effektiv måte.

Over 200 kommuner bruker tjenestekatalogen

Nasjonal tjenestekatalog har siden oppstarten i 2004 etablert seg som den mest foretrukne løsningen for tjenestebeskrivelser i det kommunale markedet. Vi har hatt et mål om at produktet skal være en nasjonal standard og denne målsetningen jobber vi fortsatt mot.