A A A

Informasjon om endringer i Los

Difi har besluttet at de i 2014 ikke lenger vil revidere eller videreutvikle Los som tjeneste. Denne endringen vil ikke ha betydning for abonnementer på Nasjonal og Lokal tjenestekatalog.

Les mer

LTK forenkler arbeidet med oppdatering og vedlikehold av tjenestebeskrivelser

Sist endret: 01.03.13

KF Lokal tjenestekatalog (LTK) er utviklet spesielt for publisering av tjenestebeskrivelser fra Nasjonal tjenestekatalog og publisering og vedlikehold av kommunens lokale tilpasninger.

 

Lokale tilpasninger

KF Lokal tjenestekatalog benyttes for å publisere og supplere tjenestebeskrivelsene fra Nasjonal tjenestekatalog med blant annet lokale retningslinjer, avdelinger og kontaktpersoner. I tillegg kan kommunen produsere og vedlikeholde lokale tjenestebeskrivelser og serviceerklæringer.

 

Alltid oppdaterte tjenestebeskrivelser

KF Lokal tjenestekatalog ivaretar alle oppdateringer Kommuneforlaget gjør i Nasjonal tjenestekatalog slik at disse automatisk blir oppdatert på kommunens websider. Dette sikrer at kommunens arbeid med tjenestebeskrivelsene blir utført på en sikker og effektiv måte.

 

Over 200 kommuner bruker tjenestekatalogen

Nasjonal tjenestekatalog har siden oppstarten i 2004 etablert seg som den mest foretrukne løsningen for tjenestebeskrivelser i det kommunale markedet. Vi har hatt et mål om at produktet skal være en nasjonal standard og denne målsetningen jobber vi fortsatt mot.

Nyheter fra KF

Hverdagsrehabilitering

Kommuneforlaget har i samarbeid med KS utviklet et digitalt verktøy for å kartlegge effekten av hverdagsrehabilitering. Verktøyet gir anledning til å registrere brukernes funksjons- og mestringsnivå, samt dokumentere utviklingen av kommunens ressursinnsats.

Les mer

www.10faktor.no er lansert

10-FAKTOR KS´ medarbeiderundersøkelse som blir tilgjengelig i august har nå fått sin egen nettside www.10faktor.no. Her kan du blant annet lese om de ti faktorene som måles i undersøkelsen, og hvorfor det er viktig å måle dem.

Les mer

Skjema for redusert foreldrebetaling i barnehage

Fra 1. mai 2015 ble det innført en ny nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetalingen for familier med lav inntekt. Kommuneforlaget har utviklet søknadsskjema «Redusert foreldrebetaling i barnehage».

Les mer