A A A

Informasjon om endringer i Los

Difi har besluttet at de i 2014 ikke lenger vil revidere eller videreutvikle Los som tjeneste. Denne endringen vil ikke ha betydning for abonnementer på Nasjonal og Lokal tjenestekatalog.

Les mer

LTK forenkler arbeidet med oppdatering og vedlikehold av tjenestebeskrivelser

KF Lokal tjenestekatalog (LTK) er utviklet spesielt for publisering av tjenestebeskrivelser fra Nasjonal tjenestekatalog og publisering og vedlikehold av kommunens lokale tilpasninger.

 

Lokale tilpasninger

KF Lokal tjenestekatalog benyttes for å publisere og supplere tjenestebeskrivelsene fra Nasjonal tjenestekatalog med blant annet lokale retningslinjer, avdelinger og kontaktpersoner. I tillegg kan kommunen produsere og vedlikeholde lokale tjenestebeskrivelser og serviceerklæringer.

 

Alltid oppdaterte tjenestebeskrivelser

KF Lokal tjenestekatalog ivaretar alle oppdateringer Kommuneforlaget gjør i Nasjonal tjenestekatalog slik at disse automatisk blir oppdatert på kommunens websider. Dette sikrer at kommunens arbeid med tjenestebeskrivelsene blir utført på en sikker og effektiv måte.

 

Over 200 kommuner bruker tjenestekatalogen

Nasjonal tjenestekatalog har siden oppstarten i 2004 etablert seg som den mest foretrukne løsningen for tjenestebeskrivelser i det kommunale markedet. Vi har hatt et mål om at produktet skal være en nasjonal standard og denne målsetningen jobber vi fortsatt mot.

Aktuelt

Nyheter fra KF

Endringer i brukerundersøkelsen psykisk helse og rus

Brukerundersøkelsen for psykisk helse og rus for bruker over 18 år har fått noen små endringer og et par nye spørsmål i 2017.

Les mer

Ny utgave av Kommuneloven med kommentarer

En rekke større endringer i loven de siste årene har gjort det nødvendig å revidere Kommuneloven med kommentarer. Les mer om den nye utgaven og bestill den i vår nettbutikk.

Les mer

– Ambisiøs, bred og krevende

KS har nå lagt frem ny digitaliseringsstrategi mot 2016. Utviklings- og markedssjef i Kommuneforlaget Per Olav Nyborg mener den nye digitaliseringsstrategien er ambisiøs, bred og krevende, og håper at digitaliseringsstrategien blir en «levende» strategi.

Les mer