A A A


Hjelp til chat / nettprat?

Informasjon om endringer i Los

Difi har besluttet at de i 2014 ikke lenger vil revidere eller videreutvikle Los som tjeneste. Denne endringen vil ikke ha betydning for abonnementer på Nasjonal og Lokal tjenestekatalog.

Les mer

LTK forenkler arbeidet med oppdatering og vedlikehold av tjenestebeskrivelser

Sist endret: 01.03.13

KF Lokal tjenestekatalog (LTK) er utviklet spesielt for publisering av tjenestebeskrivelser fra Nasjonal tjenestekatalog og publisering og vedlikehold av kommunens lokale tilpasninger.

 

Lokale tilpasninger

KF Lokal tjenestekatalog benyttes for å publisere og supplere tjenestebeskrivelsene fra Nasjonal tjenestekatalog med blant annet lokale retningslinjer, avdelinger og kontaktpersoner. I tillegg kan kommunen produsere og vedlikeholde lokale tjenestebeskrivelser og serviceerklæringer.

 

Alltid oppdaterte tjenestebeskrivelser

KF Lokal tjenestekatalog ivaretar alle oppdateringer Kommuneforlaget gjør i Nasjonal tjenestekatalog slik at disse automatisk blir oppdatert på kommunens websider. Dette sikrer at kommunens arbeid med tjenestebeskrivelsene blir utført på en sikker og effektiv måte.

 

Over 200 kommuner bruker tjenestekatalogen

Nasjonal tjenestekatalog har siden oppstarten i 2004 etablert seg som den mest foretrukne løsningen for tjenestebeskrivelser i det kommunale markedet. Vi har hatt et mål om at produktet skal være en nasjonal standard og denne målsetningen jobber vi fortsatt mot.

Nyheter fra KF

– Ambisiøs, bred og krevende

KS har nå lagt frem ny digitaliseringsstrategi mot 2016. Utviklings- og markedssjef i Kommuneforlaget Per Olav Nyborg mener den nye digitaliseringsstrategien er ambisiøs, bred og krevende, og håper at digitaliseringsstrategien blir en «levende» strategi.

Les mer

Er det mulig for «administrasjonssjefen» å ha «forsvarlig kontroll» når antallet forskrifter allerede har passert 3280, og stadig øker?

I tillegg kommer alle lover, særlover og sentrale veiledere man skal forholde seg til. Pluss det faktum at forskriftene blir mer og mer detaljerte (DiFi, 2010). Kanskje er det på tide å snu på det hele og spørre: Er statlig kontroll forsvarlig utført?

Les mer

Kommuneforlaget vant Innovasjonsprisen for KF Bedre styring

Kommuneforlaget var en av fem finalister til Dataforeningens BI-priser for 2012, og vant Innovasjonsprisen for BI-løsningen KF Bedre styring.

Les mer